(Source: rainytone)


Posted on Tuesday, September 11th at 01:14PM with 15 notes

tagged as: WEAR I AM, Keiko Yorichika, Yorichika Keiko, Eley Kishimoto, Japanese fashion, Japan fashion, Tokyo fashion, meg,
  1. vomit-self reblogged this from furono-mizunica
  2. furono-mizunica reblogged this from rainytone
  3. 2kakkoii4u reblogged this from rainytone
  4. princejsn reblogged this from rainytone
  5. notstalkingu reblogged this from rainytone
  6. myfriperie reblogged this from rainytone
  7. satan-loves-pink reblogged this from rainytone
  8. rainytone posted this